Select Page

E-Brosure Layanan

Layanan Berupa :

 • Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri

Layanan Berupa :

 • Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa
 • Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana
 • menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
 • menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek
 • menerima pendaftaran perkara permohonan
 • menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
 • menerima memori / kontra memori banding kasasi dan peninjauan kembali
 • menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam pernohonan peninjauan kembali
 • menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama
 • menerima permohonan pengebalian sisa panjar perkara
 • menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan
 • menerima pendaftaran permohonan eksekusi
 • menerima pendaftaran permohonan konsinyiasi
 • menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyiasi
 • menerima permohonan pencabutan gugatan permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
 • menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbtrase, KPPU dan BPSK
 • layanan layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata /kekhususan

Layanan Berupa :

 • Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat /lalu lintas dari penuntut umum / penyidik
 • Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
 • Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
 • Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
 • Menerima permohonan ijin / persetujuan penggledahan dan menyerahkan ijin/persetujuan penggledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 • Menerima permohonan ijin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan ijin/ persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangai Ketua Pengadilan
 • Menerima permohonan ijin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
 • Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 • Menerima permohonan pembantahan dan menyerahkan persetujuan pembantahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 • Menerima permohonan ijin besuk dan menyerahkan pemberian ijin besuk
 • menerima permohonan dan menyerahkan ijin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan
 • Layanan layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.kekhususan

Layanan Berupa :

 • Permoohonan pendaftaran pendirian CV
 • permohonan waarmaking surat surat
 • surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
 • permohonan sutay ijin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
 • permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
 • permohonan pendaftaran surat kuasa
 • permohonan legalisasi surat
 • permohonan informasi dan memberikan informasi seuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
 • permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
 • informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
 • penanganan pengaduan / SIWAS-MARI
 • Layanan layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
Skip to content